Hvorfor henviser man til Hjerteklinikken Flensborg?

 

1) Vi har ingen ventetid, og man kan komme ind i behandlingsforløbet
uden, at man skal vente 4 uger, før man bliver omvisiteret.
2) Vi tager patientens symptomer alvorligt og arbejder uden tidspres.
3) Patienterne bliver behandlet kontinuerligt af én læge (Michael Wendt),
som er uddannet kardiolog med mange års erfaring.
4)Vi lægger vægt på godt samarbejde med egen læge.